ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων – εξελιγμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και την γνώση έμπειρων επαγγελματιών του είδους αναλαμβάνουμε τη μορφοποίηση και σελιδοποίηση των μεταφρασμένων -και όχι μόνο- κειμένων σας. Κατά συνέπεια, η παράδοση του προς μετάφραση έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή μας ζητήσετε είτε έντυπη (σε μορφή βιβλίου, παρουσίασης κ.α.) είτε ηλεκτρονική (word, pdf, jpg, PowerPoint, excel, html κ.α.).

 

Πάντα πρόθυμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του πελάτη!