ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ΔΩΡΕΑΝ!

Επικοινωνήστε μαζί μας με λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σας.

Οι κάτωθι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αρχική εκτίμηση του κόστους:


• Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας
• Υπηρεσία που επιθυμείτε: μετάφραση, επιμέλεια, διόρθωση, ή / και ηλ/κη σελιδοποίηση
• Λεπτομέρειες σχετικά με το έργο (αντικείμενο, αριθμός σελίδων / καταμέτρηση λέξεων, μορφή αρχείου, κτλ.)
• Προθεσμία παράδοσης (ημερομηνία και ώρα, δηλώστε τη ζώνη ώρας σας)
• Τυχόν ειδικές οδηγίες ή πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να χρειαστούν

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας το κείμενό σας μέσω e-mail και εμείς θα σας στείλουμε μια αρχική προσφορά.

 

Η αρχική προσφορά αποτελεί μια πρώτη εκτίμηση κόστους. Η εκτίμηση του τελικού κόστους προαπαιτεί την αποστολή ολόκληρου του προς μετάφραση αρχείου.

 

*Σε έργα μεγάλου όγκου συμφωνείται η κατάθεση προκαταβολής ύψους 40% επί του τελικού συμφωνημένου ποσού.

© 2012 by VTranslations | All rights reserved

  • V translations Twitter
  • V translations Facebook
  • V translations Instagram
  • V translations LinkedIn
  • V translations YouTube Channel